DỊCH VỤ TÊN MIỀN GIÁ RẺ

Đăng ký tên miền ngay hôm nay để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet
ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN
WWW.

GIỎ HÀNG

Chưa có tên miền nào trong giỏ hàng, hãy nhập tên miền bạn muốn đăng ký!
Bảng giá tên miền Việt Nam
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
vn 750,000 ₫ 427,000 ₫
com.vn 650,000 ₫ 327,000 ₫
org.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
edu.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
net.vn 604,000 ₫ 327,000 ₫
name.vn 71,000 ₫ 37,000 ₫
idn.vn 41,000 ₫ 41,000 ₫
ac.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
gov.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
health.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
info.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
int.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
pro.vn 424,000 ₫ 227,000 ₫
biz.vn 604,000 ₫ 327,000 ₫
Bảng giá tên miền quốc tế
Đuôi Chi phí năm đầu Chi phí gia hạn
com 328,000 ₫ 287,100 ₫
site 39,000 ₫ 628,100 ₫
fun 39,000 ₫ 475,200 ₫
online 39,000 ₫ 792,000 ₫
tech 79,000 ₫ 1,086,800 ₫
store 39,000 ₫ 1,239,700 ₫
net 328,000 ₫ 309,100 ₫
org 328,000 ₫ 320,100 ₫
info 411,000 360,000 ₫ 463,100 ₫
xyz 260,000 250,000 ₫ 297,000 ₫
asia 415,000 ₫ 467,500 ₫
xxx 2,399,000 ₫ 2,638,900 ₫
co 841,000 ₫ 936,100 ₫
top 128,000 ₫ 302,500 ₫
us 296,000 ₫ 336,600 ₫
in 317,000 ₫ 359,700 ₫
biz 352,000 ₫ 398,200 ₫
mobi 490,000 ₫ 550,000 ₫
tv 1,071,000 ₫ 1,189,100 ₫
co.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
net.in 272,000 ₫ 310,200 ₫
org.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
com.co 444,000 ₫ 499,400 ₫
me 944,000 ₫ 1,049,400 ₫
firm.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
eu 237,000 ₫ 260,700 ₫
cc 686,000 ₫ 754,600 ₫
tel 442,000 ₫ 497,200 ₫
name 304,000 ₫ 345,400 ₫
gen.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
ind.in 193,000 ₫ 212,300 ₫
tw 843,000 ₫ 927,300 ₫
land 645,000 ₫ 720,500 ₫
company 228,000 ₫ 261,800 ₫
academy 700,000 ₫ 781,000 ₫
gift 564,000 ₫ 631,400 ₫
marketing 645,000 ₫ 720,500 ₫
media 700,000 ₫ 781,000 ₫
zone 638,000 ₫ 712,800 ₫
ws 485,000 ₫ 533,500 ₫
shop 1,005,000 ₫ 1,116,500 ₫
blog 841,000 ₫ 936,100 ₫
club 409,000 ₫ 460,900 ₫
design 1,468,000 ₫ 1,625,800 ₫
art 410,000 ₫ 462,000 ₫
cloud 529,000 ₫ 592,900 ₫
life 645,000 ₫ 720,500 ₫
dev 432,000 ₫ 486,200 ₫
website 39,000 ₫ 475,200 ₫
space 39,000 ₫ 488,400 ₫
ru 114,000 ₫ 136,400 ₫
app 510,000 ₫ 572,000 ₫
work 296,000 ₫ 336,600 ₫
live 561,000 ₫ 628,100 ₫
bar 2,129,000 ₫ 2,352,900 ₫
uk 186,000 ₫ 215,600 ₫
ca 332,000 ₫ 376,200 ₫
vip 357,000 ₫ 403,700 ₫
pro 423,000 ₫ 476,300 ₫
la 1,102,000 ₫ 1,223,200 ₫
host 109,000 ₫ 2,003,100 ₫
press 109,000 ₫ 1,514,700 ₫
group 338,000 ₫ 382,800 ₫
io 1,256,000 ₫ 1,392,600 ₫
agency 477,000 ₫ 535,700 ₫
business 228,000 ₫ 261,800 ₫
contact 256,000 ₫ 292,600 ₫
ac 1,256,000 ₫ 1,392,600 ₫
digital 700,000 ₫ 781,000 ₫
domains 700,000 ₫ 781,000 ₫
email 700,000 ₫ 781,000 ₫
farm 645,000 ₫ 720,500 ₫
finance 1,062,000 ₫ 1,179,200 ₫
global 1,464,000 ₫ 1,621,400 ₫
ltd 477,000 ₫ 535,700 ₫
network 477,000 ₫ 535,700 ₫
news 561,000 ₫ 628,100 ₫
photos 422,000 ₫ 475,200 ₫
run 422,000 ₫ 475,200 ₫
sale 645,000 ₫ 720,500 ₫
services 645,000 ₫ 720,500 ₫
sh 1,256,000 ₫ 1,392,600 ₫
social 645,000 ₫ 720,500 ₫
software 645,000 ₫ 720,500 ₫
studio 561,000 ₫ 628,100 ₫
support 477,000 ₫ 535,700 ₫
team 645,000 ₫ 720,500 ₫
today 477,000 ₫ 535,700 ₫
training 645,000 ₫ 720,500 ₫
travel 2,367,000 ₫ 2,614,700 ₫
video 561,000 ₫ 628,100 ₫
watch 645,000 ₫ 720,500 ₫
works 645,000 ₫ 720,500 ₫
world 645,000 ₫ 709,500 ₫
wtf 645,000 ₫ 720,500 ₫